MEDAILONKY LEKTOREK

Mgr. Jaroslava Budíková

Jaroslava je speciální pedagožka s řadou dlouhodobých psychoterapeutických výcviků, pracuje s dětmi a jejich rodiči v PPP. Věnuje se léta dětem s ADHD, přednáší pro různé organizace. Je spoluzakladatelkou a dlouholetou aktivní členkou oddílu Duha Jasmín, který pracuje s dětmi a dospívajícími, jež jsou z různých důvodů v riziku vyloučení z kolektivu. 


Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová

Markéta se již od roku 2010 aktivně věnuje problematice ADHD a PAS u dětí a to z mnoha různých úhlů - působila jako terénní sociální pracovnice přímo v rodinách, jako asistentka pedagoga na základní škole i gymnáziu, je dlouholetou trenérkou sociálních a emočních dovedností pro hyperaktivní a neklidné děti, vede příměstský tábor, který se na tyto děti specializuje a v neposlední řadě pro ně neustále vyvíjí efektivnější motivační systémy pro maximální rozvoj jejich potenciálu. O svém přístupu a praxi přednáší na školách a konferencích napříč republikou, aktivně se podílí na vzdělávání budoucích asistentů pedagoga v této problematice. Vede pravidelně se setkávající rodičovskou skupinu, kde mohou rodiče a další pečující osoby sdílet radosti i starosti s výchovou dětí s ADHD a PAS. Zastává názor, že opravdové porozumění tomu, jak tyto děti přemýšlí a prožívají, může pomoci jejich pečujícím osobám s nimi efektivně pracovat a rozvíjet je tak daleko více než pouhým používáním speciálních metod. V rámci praxe školního metodika prevence se aktivně věnuje oblasti psychického zdraví a péči o něj, na toto téma vede několik odborných workshopů.


PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D.

Jana vystudovala psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během doktorského studia sociální psychologie se zabývala tématem studijní self-efficacy, aktuálně ji zajímá práce s emocemi a možnosti využití mindfulness ve vzdělávání. Profesně působila především jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. V současné době se dětem a dospívajícím věnuje v rámci své soukromé praxe, podílí se také na výuce budoucích učitelů a výchovných poradců.


Mgr. et Bc. Karolína Schubertová 

Karolína vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Momentálně je studentkou oboru Studia nových médií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se prevenci v oblasti užívání technologií dětmi a dospívajícími, jejich dopadu na well-being a vztahy mezi technologií a společností.

Vytvořte si webové stránky zdarma!