Přednášky a semináře

a
EMOCE   A  PRÁCE S NIMI

Co to vlastně emoce jsou, jak se projevují a k čemu nám slouží? Jakým způsobem přistupovat k dětským emocím? Jak děti učit emoce vnímat a pracovat s nimi?

MINDFULNESS A JEJÍ BENEFITY

Jaké benefity může přinášet umění ztišit se a všímat si, co se děje? Proč má smysl tyto dovednosti trénovat? Jakým způsobem je můžeme využívat při práci s dětmi?

TÉMATA Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE

Proč si malé děti vymýšlejí? Proč je paní učitelka v první třídě bohyně a proč jsou puberťáci drzí a odmlouvají? Podle Vašich potřeb můžeme vytvořit povídání o vývojových specifikách konkrétního období.

ŠKOLNÍ ZRALOST

Co vše by měly děti zvládnout, než nastoupí do první třídy? Jak můžeme předškolácké dovednosti rozvíjet? Kdo vlastně rozhoduje, zda je dítě na nástup do školy zralé a jak to probíhá?  Jaké jsou výhody a nevýhody odkladu školní docházky?

DĚTI A SEBEDŮVĚRA

Proč je důležité, aby děti důvěřovaly svým schopnostem? Jakým způsobem tato přesvědčení vznikají a jak ovlivňují životní spokojenost a výkony dětí? Jak můžeme sebedůvěru dětí podpořit? 

 KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE

Máte konkrétní situace, které byste rádi probrali? Více hlav víc ví. Při společném přemýšlení máme možnost podívat se na situaci z různých úhlů pohledu, rozšířit si obzory a získat nové podněty pro řešení problému.


  • každé z témat je možné upravit na míru Vašim požadavkům

  • domluvit se lze i na jiných tématech z oblasti psychologie

  • semináře je možné realizovat prezenčně či online
  • semináře jsou vhodné pro pedagogické pracovníky, rodiče,
    možné je také připravit program pro děti či dospívající

  • cena dohodou


Máte-li o některý seminář zájem, napište mi e-mail:

Vytvořte si webové stránky zdarma!