Psychologické konzultace


Témata, se kterými se setkávám nejčastěji:

VÝCHOVNÉ OTÁZKY 

Jak to udělat, aby mě mé dítě poslouchalo? Jak nastavit hranice? Jak odměňovat či trestat? Co s tím, když se s partnerem na výchově neshodneme? Jak s dítětem komunikovat, tak abychom si rozuměli?

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ

Co dělat, když se mé dítě hodně bojí? Když mi připadá často smutné, nervózní nebo ve stresu? Jak zvládat záchvaty vzteku?

POTÍŽE V RODINĚ

Jak s dítětem mluvit o náročných situacích v rodině? Jak ho připravit na příchod sourozence, stěhování nebo rozchod rodičů? Jak obnovit funkční komunikaci dětí s rodiči či prarodiči? Jak řešit konflikty mezi sourozenci? Jak nastavit výchovu po rozchodu rodičů?

POTÍŽE VE ŠKOLCE

Jak připravit dítě na nástup do školky? Co dělat, když se objeví obtíže s adaptací? Co když obtížně zvládá změny, hodně ve školce pláče nebo neumí vycházet se spolužáky? Nebo když se zdá, že za spolužáky zaostává? Je mé dítě připravené pro vstup do první třídy* ? Co je dobré v předškolním věku trénovat?

*Možné je domluvit se na vyšetření školní zralosti (pro realizaci odkladu školní docházky je však vždy potřeba doporučení z pedagogicko-psychologické poradny). 

POTÍŽE VE ŠKOLE

Proč si nemůže zvyknout v první třídě? Proč mu nejde učení* ? Proč se musíme učit mnohem víc než ostatní děti? Jak se doma učit efektivně? Jak dítě k učení motivovat? Co dělat, když má problémy se spolužáky (obtížně navazuje nové vztahy, vyčleňují ho z kolektivu) nebo s učiteli? Jakou střední školu vybrat a jak se připravit na přijímačky?

*Možné je domluvit se na orientačním vyšetření poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) či potíží s pozorností.

SPECIFICKÉ OBTÍŽE

Co když je mé dítě velmi aktivní a špatně se soustředí? Jak k němu mám přistupovat? Co když trpí poruchou pozornosti? Co když se u něj objevuje sebepoškozování? Jak si poradit s psychosomatickými 
obtížemi (bolesti hlavy, břicha, nespavost, pomočování, problémy s udržením stolice apod.)?

DOSPÍVÁNÍ

Jak to udělat, abychom našli společnou řeč? Jak udržet hranice? Jak zvládat rozkolísané emoce? Jak podpořit zdravou sebedůvěru? Jak pracovat se vztahovými problémy (s přáteli, partnery, rodiči či učiteli)? Jak naučit dospívající organizaci času, stanovování priorit, nastavování realistických cílů a jejich dosahování.

MLADÍ DOSPĚLÍ

Nejčastějšími tématy v práci s mladými dospělými jsou hledání vlastní životní cesty, vnímání sebe sama, vytváření vlastních hodnot a priorit. Hledání rovnováhy v mezilidských vztazích. Přehlcení, únava, prokrastinace, organizace času. Případně náhled na konkrétní životní situaci.


  • konzultace mohou probíhat osobně, online či po telefonu
  • průběh konzultace se odvíjí od řešeného tématu (jen rodiče, jen děti, společně,...)
  • v případě potřeby je možné vypracovat psychologickou zprávu (cena od 200 Kč dle náročnosti)
  • cena 800 Kč / 60 min.
Vytvořte si webové stránky zdarma!