Kurzy pro děti

ROZVOJ MYŠLENÍ   /  MINDFULNESS  /  EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

a
ROZVOJ MYŠLENÍ

Chcete pomoci Vašemu dítěti, aby se mu lépe přemýšlelo? Aby dokázalo porozumět zadání, rozmyslet si postup práce a dobrat se efektivního řešení problému? Aby nepanikařilo, že úkol nezvládne ani nepracovalo zbrkle? Aby si uvědomilo, jak jeho mozek funguje a co potřebuje, aby se mu pracovalo dobře?

Tyto dovednosti rozvíjí Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE). Jedná se o metodu s 40 letou tradicí rozšířenou po celém světě. Vhodná je pro děti od osmi let

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ

 • umožňuje zaměřit se na ty oblasti, které konkrétní dítě potřebuje posílit
 • ideální frekvence setkání je 1x týdně 
 • možnost práce prezenčně i online
 • cena 450 Kč / 45 min.

SKUPINA

 • umožňuje pracovat se skupinovou dynamikou, učit se respektovat druhé, projevit vlastní názor 
 • probíhá 1x týdně 45 min.
 • skupinu lze vytvořit při větším počtu zájemců prezenčně i online
 • skupinu může objednat také škola jako podporu pro své žáky či jako zájmový kroužek
 • cena se odvíjí od počtu účastníků

MINDFULNESS

Má Vaše dítě problémy se soustředěním? Neumí se uklidnit? Ovlivňuje nervozita jeho školní výkony? Projevují se u něj známky neklidu či úzkosti? Nebo je výbušné a obtížně reguluje svůj hněv?

Během tréninku mindfulness, neboli všímavosti, se naučíme cíleně zaměřovat pozornost na to, co se právě teď děje, budeme zklidňovat naši nervovou soustavu a učit se naslouchat svému tělu, emocím a myšlenkám. 

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ

 • výhodou je možnost upravit cvičení podle schopností a potřeb konkrétního dítěte
 • ideální frekvence setkání je 1x týdně 30 minut po dobu 8 - 10 týdnů
 • během setkání se naučíme konkrétní cvičení, které by pak mělo dítě po následující týden trénovat 
 • rodiče obdrží psané instrukce, jak s dětmi doma pracovat, starší děti dostávají nahrávky 
 • možnost práce prezenčně i online
 • cena 400 Kč / 30 min.

SKUPINA

 • pracuje se v menších skupinkách prezenčně i online
 • probíhá 1x týdně po dobu 8 - 10 týdnů (lze dohodnout kratší či delší program)
 • pro výsledný efekt je ideální pokračovat ve cvičení i doma (každý den)
 • rodiče dostávají psané instrukce, jak s dětmi doma pracovat, starší děti dostávají k domácímu tréninku instrukce, nebo nahrávky 
 • skupinu může objednat také škola jako podporu pro své žáky či jako zájmový kroužek
 • cena se odvíjí od počtu účastníků

ROZVOJ EMOČNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Chcete podpořit své dítě v tom, aby dobře rozumělo samo sobě? Aby dokázalo rozpoznat, co cítí a co potřebuje? Aby se svými emocemi dokázalo pracovat a nenechalo se jimi pohltit? Vyznalo se v mezilidských vztazích a dokázalo efektivně komunikovat?

Během společných setkání vytvoříme bezpečný prostor pro zkoumání našeho prožívání. Zaměříme se na to, proč vlastně emoce máme, jak se projevují a jak ovlivňují naše vztahy. Naučíme se techniky, jak s jednotlivými emocemi pracovat. Obsah setkání je vždy přizpůsobován potřebám konkrétního dítěte nebo skupiny.  

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ

 • výhodou je možnost reagovat na potřeby konkrétního dítěte
 • ideální frekvence setkání je 1x týdně 45 minut 
 • možnost práce prezenčně i online
 • cena 500 Kč / 45 min.

SKUPINA

 • umožňuje vnímat prožívání ostatních, učit se na něj reagovat a respektovat ho
 • probíhá 1x týdně 45 min.
 • skupinu lze vytvořit při větším počtu zájemců prezenčně i online
 • skupinu může objednat také škola jako podporu pro své žáky či jako zájmový kroužek
 • cena se odvíjí od počtu účastníků
Vytvořte si webové stránky zdarma!