ZÁKLADY   DUŠEVNÍ   HYGIENY

PROGRAM PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

Téma duševního zdraví je v naší společnosti v souvislosti s celospolečenskými událostmi stále více akcentováno. Věnovat se v rámci práce s adolescenty tématům duševní hygieny, vzdělávat je v tom, jak mohou sami sebe lépe poznat a jak se sebou a svým psychickým zdravím zacházet, je tak více než aktuální. Náš kurz nabízí konkrétní metody, jak oblast psychohygieny dospívajícím přiblížit. Je podporou k metodice a pracovním sešitům, které právě vycházejí v nakladatelství Pasparta.

Kurz je určen pro pedagogy, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, vychovatele, zdravotníky a další, kteří s adolescenty pracují.


OBSAH KURZU

Základní kurz je rozdělen do tří částí:

1.   teoretická část (3,5 hod.) - probíhá online formou webináře, je věnována úvodu do oblasti duševní hygieny, více se zaměří na téma emocí a práci s nimi

2.  praktická část (6,5 hod.) - probíhá prezenčně, věnuje se praktickému nácviku konkrétních metod a forem práce s tématem psychohygieny (relaxační cvičení, práce s textem, metody vycházející z kritického myšlení a další), ukazuje způsob práce s pracovním sešitem a nabízí další informace, které se do metodiky nevešly

3.  podpora při zavádění do praxe (2 hod.) - probíhá online s časovým odstupem od předchozích dvou bloků, slouží jako pomoc a podpora při zavádění programu do praxe, poskytuje prostor na konkrétní dotazy účastníků, probíhá v přítomnosti psychologa a speciálního pedagoga

+ rozšiřující modul sociální sítě a online prostor (3 hod.) - probíhá online formou webináře, věnuje se tématům závislosti, kyberšikany, fenoménu FOMO, sextingu či online pornografie, ale i tomu, jak s dospívajícími o těchto tématech mluvit


Medailonky lektorek si můžete prohlédnout zde.


CENA KURZU PRO JEDNOTLIVCE

Základní kurz* - 2200,- 

Základní kurz + rozšiřující modul* - 2600,- 

Pouze modul sociální sítě - 500,- 

- počet účastníků minimální - 10, maximální - 18

* v ceně jsou zahrnuty i publikace - metodika a pracovní sešit

CENA KURZU PRO ORGANIZACI

Základní kurz - 20 000,- 

Základní kurz + rozšiřující modul - 23 000,- 

Pouze modul sociální sítě - 5000,-

- maximální počet účastníků - 25

- v ceně kurzu nejsou zahrnuty publikace 


AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY

Základní kurz:

  • 18. 11. od 16 hod. teoretická část (online)
  • 19. 11. od 9:30 hod. praktická část (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11, Kupeckého 576)
  • 13. 12. od 16 hod. podpora při zavádění do praxe (online)

Rozšiřující modul:

  • 12. 11. od 9 hod. sociální sítě (online)

Základní kurz:

  • 2. 12. od 16 hod. teoretická část (online)
  • 3. 12. od 10 hod. praktická část (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11, Kupeckého 576)
  • 10. 1. od 16 hod. zavádění do praxe (online)

Rozšiřující modul:

  • ?. ?. od ? hod. sociální sítě (online)

Pro termíny kurzů konaných na Moravě navštivte: 
https://www.vlastnismer.org/

OBJEDNAT KURZ

Odeslaním objednávky vyjadřujete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.  

© 2021 - 2022 Jana Draberová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!