Novinky

22. 8. 2023 seminář o emocích pro učitele MŠ a ZŠ v rámci letní školy v Průhonicích

Emoce a práce s nimi

Seminář zaměřený na téma emocí. Zamyslíme se společně nad tím, co to vlastně emoce jsou a k čemu nám slouží. Podíváme se, jak se projevují navenek a jak je můžeme cítit ve vlastním těle. V neposlední řadě se zaměříme na to, jakým způsobem můžeme k emocím přistupovat, jak s nimi pracovat a jak je zvládat, pokud jsou příliš intenzivní. Dle zájmu účastníků můžeme toto téma pojmout více obecně nebo ho vztáhnout k práci s dětmi.


23. 2. 2023 proběhne webinář nakladatelství Pasparta

Než škola zavolá aneb zápis za rohem

S blížícími se termíny zápisů do 1. tříd si řada rodičů klade otázku, zda je jejich dítě již připravené k nástupu do školy, anebo mají raději zvážit odklad školní docházky. Na webináři si povíme, v jakých oblastech vývoje se školní zralost posuzuje a jak můžeme tyto schopnosti a dovednosti rozvíjet. Kdo vlastně rozhoduje, zda je dítě na nástup do školy zralé a jak to probíhá? 


únor - červen 2023

v rámci dětských skupin rozjíždíme 
Mindfulness pro děti

Patnáctiminutová zastavení, během kterých se budeme učit všímat si vlastního těla, dechu, emocí, myšlenek i prostředí okolo nás.8. 12. 2022 proběhne webinář nakladatelství Pasparta

Děti a sebedůvěra

Proč je důležité, aby děti důvěřovaly svým schopnostem? Jakým způsobem tato přesvědčení vznikají a jak ovlivňují životní spokojenost a výkony dětí? Jak můžeme sebedůvěru dětí podpořit? Webinář věnovaný tématu self-efficacy se zabývá především příklady ze školního prostředí, aplikovat je však lze i do výchovy mimo školu.


listopad 2022 - nové vzdělávací kurzy

Jako podporu k metodice a pracovním sešitům jsme připravili také vzdělávací kurzy, které nabízejí mnoho praktických rad, jak s adolescenty téma psychohygieny rozvíjet. Více informací zde:

Program pro podporu duševního zdraví dospívajících


listopad 2022 - nové publikace

Základy duševní hygieny
Program pro podporu duševního zdraví dospívajících

Zbrusu nová publikace, na které jsem měla možnost podílet se a připravit kapitolu o emocích. 

Program je určen pro skupinovou, ale i individuální práci s adolescenty ve věku cca 11-16 let pod vedením dospělého průvodce. Tím může být rodič, pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence nebo jiný pedagogický pracovník. Kurz je vhodný pro dlouhodobější práci se skupinou (v prostředí školy nebo volnočasové instituce), ale je možné si vybrat i dílčí oblast (např. obecné seznámení s tématem duševní hygieny, práci s myšlenkami, emocemi, spánkovou hygienu či orientaci v online prostoru a sociálních sítích), kterou aktuálně potřebuji se skupinou dospívajících nebo i jednotlivcem probrat, např. v rámci třídnických hodin či na individuální konzultaci.


10. 11. 2022 proběhne webinář nakladatelství Pasparta

Děti a emoce II.

Co je to emoční inteligence a proč je důležité, aby se děti učily se svými emocemi zacházet. Jakým způsobem k dětským emocím přistupovat a jak děti učit emoce vnímat a pracovat s nimi? Webinář je volným pokračováním webináře Děti a emoce I.


říjen 2022 - leden 2023

Spolu s Paspartou otevíráme NOVÝ KURZ o emocích!

Je určen žákům druhého stupně ZŠ, kteří chtějí sami sebe poznat,
společně přemýšlet o svých pocitech a pozitivním směrem se posouvat. 

Více informací najdete zde: https://www.pasparta.cz/emoce-a-my/


září 2022 - nový článek pro Readmio

Jak se dostat do přítomnosti pomocí smyslů

Poslední z minisérie článků o tom, jak s dětmi relaxovat. Tentokrát se zaměříme na vlastní smysly. Když totiž přivedeme pozornost k tomu, co právě teď vidíme, slyšíme a cítíme, nemáme už prostor myslet na nic jiného.


srpen 2022 - nový článek pro Readmio

Vnímáním vlastního těla k lepšímu spánku

Když učíme děti věnovat pozornost vlastnímu tělu a vnímat jeho signály během relaxace, je pro ně pak jednodušší si i během dne uvědomit, jak se jejich tělo cítí a co zrovna potřebuje.


srpen 2022 - nový článek pro Readmio

Jednoduchá relaxace zaměřená na dech

Jednou z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších relaxačních technik je práce s dechem. Zaměřením pozornosti na dech zaměstnáváme myšlenky, přestáváme si všímat rušivých vjemů z okolí, jsme tady a teď.


srpen 2022 - nový článek pro Readmio

Jak se před spaním lépe uvolnit

Jak fungují relaxační techniky a proč je dobré je s dětmi praktikovat? Vyzkoušejte si pro začátek jednoduchou imaginaci. Jak na to se dočtete v druhém díle minisérie.


červenec 2022 - nový článek pro Readmio

Aby se dětem hezky usínalo

První z pětidílné série článků věnujících se technikám, které dětem pomáhají ke zklidnění, ať už před spaním, nebo ve vypjatých situacích během dne. Dočtete se v něm například to, proč je dobré si večer připomenout pěkné zážitky uplynulého dne.


červenec 2022 - nový článek pro Readmio

Děti a emoční inteligence

Nový článek přináší informace o tom, co je to emoční inteligence a proč je dobré ji u dětí rozvíjet. Najdete zde také několik tipů, jak můžete své děti v této oblasti podpořit.


červen 2022 - nový článek pro Readmio

Jak může děti obohatit péče o živou přírodu 

Dozvíte se, jaké benefity dětem péče o domácí zvířata a rostliny přináší, jak ji lze využít k podpoře zodpovědnosti a smyslu pro povinnost a jak děti podpořit, když jejich počáteční nadšení vyprchá.


2. 6. 2022 proběhne webinář nakladatelství Pasparta

Děti a emoce

Proč máme emoce a k čemu nám slouží? Jak souvisí s naším tělem a myšlením? Jaké způsoby práce s emocemi jsou funkční? A co by měly o emocích vědět děti? Tyto a další otázky si v rámci webináře položíme. 


květen 2022 - nový článek pro Readmio

Náročné situace a jak o nich s dětmi mluvit

Dočtete se, proč je dobré věnovat nejprve pozornost vlastním emocím a jak pracovat s emocemi dětí, zda je lepší situaci tajit nebo děti vybavit potřebnými informacemi a další tipy, které mohou v těžkých časech pomoci.


24. 3. 2022 vychází v nakladelství Pasparta Kniha pocitů: Jak se vyznat v sobě i ostatních, na které jsem měla možnost spolupracovat s Ester Starou, autorkou mnoha knížek pro děti. Ilustrace vytvořil její manžel Milan Starý.  

KNIHA POCITŮ je určena dětem od osmi let bez ohledu na to, jestli jsou na své pocity odborníci, nebo jim spíš nerozumí a snadno se v nich ztrácí. Ve třinácti kapitolách budou moct prozkoumat klid, překvapení, radost a štěstí, smutek, strach, odvahu, stud, hněv, závist a žárlivost, znechucení, nudu, zájem a lásku.


S těmito pocity se v knize seznámí prostřednictvím pětice kamarádů. Každý je jiný, a i proto odlišně prožívají situace, ve kterých se ocitají. Čtenáři s nimi porovnají své zkušenosti, připomenou si, kdy se cítili podobně. Dočtou se, za jakých okolností pocit vnímáme, k čemu nám je, jak ho fyzicky cítíme v těle a co s ním ještě souvisí. Zároveň zde najdou tipy, jak s pocitem pracovat, přijmout ho, poučit se z něj.


Není ovšem snadné své pocity popsat, svěřit se s nimi, povídat si o nich. KNIHA POCITŮ pomůže dětem začít. Proto je vítané přizvat ke čtení sourozence, rodiče nebo třeba kamaráda. Stejně tak můžou knihu využít pedagogové, psychologové a další odborníci, kteří pracují s dětmi na rozvoji psychosociálních dovedností, ať už individuálně nebo ve skupině.
 


Vytvořte si webové stránky zdarma!