OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správcem osobních údajů je Jana Draberová, IČ: 03341887, trvalé bydliště Suchý vršek 2137, Praha 5, 158 00. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

PŘI SVÉ ČINNOSTI SE ZAVAZUJI JEDNAT TAK, ABYCH RESPEKTOVALA A CHRÁNILA

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ MÝCH KLIENTŮ.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly předány, tj. ke kontaktování zájemců o služby a výkonu a fakturování těchto služeb, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Zpracovávány jsou údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního či objednávkového formuláře, případně další Vámi sdělené údaje, které jsou potřebné pro naplnění stanoveného cíle služby.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Janou Draberovou a nejsou bez Vašeho povolení předávány třetím osobám (s výjimkou osob stanovených zákonem). Je-li na Vaši žádost sepisována písemná zpráva z vyšetření, je vydána zletilým klientům (u nezletilého jeho zákonným zástupcům) podle domluvy osobně či elektronicky.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • nedat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat informace ohledně zpracovávání osobních údajů
  • požadovat přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat, omezit nebo opravit
  • požadovat výmaz, resp. skartaci osobních údajů

V případě potřeby uplatnění Vašich práv či zaslání podnětů týkajících se zpracování osobních údajů zašlete svou žádost na: draberovaj@gmail.com.


Vytvořte si webové stránky zdarma!