ZÁKLADY   DUŠEVNÍ   HYGIENY

PROGRAM PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

Téma duševního zdraví je v naší společnosti v souvislosti s celospolečenskými událostmi stále více akcentováno. Věnovat se v rámci práce s adolescenty tématům duševní hygieny, vzdělávat je v tom, jak mohou sami sebe lépe poznat a jak se sebou a svým psychickým zdravím zacházet, je tak více než aktuální. Náš program nabízí konkrétní metody, jak oblast psychohygieny dospívajícím přiblížit. Je podporou k metodice a pracovním sešitům, které vydalo nakladatelství Pasparta.

Program je určen pro pedagogy, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, vychovatele, zdravotníky a další, kteří s adolescenty pracují.


OBSAH KURZU

Základní kurz je rozdělen do tří částí:

1.   teoretická část (3,5 hod.) - probíhá online formou webináře, je věnována úvodu do oblasti duševní hygieny, více se zaměří na to, jak učit dospívající vnímat emoce (vlastní i druhých), chápat jejich funkci a pracovat i s emocemi náročnými. 

2.  praktická část (6,5 hod.) - probíhá prezenčně, věnuje se praktickému nácviku konkrétních metod a forem práce s tématem psychohygieny, ukazuje způsob práce s pracovním sešitem a nabízí další informace, které se do metodiky nevešly.

3.  podpora při zavádění do praxe (2 hod.) - probíhá online s časovým odstupem od předchozích dvou bloků, slouží jako pomoc a podpora při zavádění programu do praxe, poskytuje prostor na konkrétní dotazy účastníků, probíhá v přítomnosti psychologa a speciálního pedagoga.

+ rozšiřující modul sociální sítě a online prostor (3 hod.) - probíhá online formou webináře, věnuje se tématům závislosti, kyberšikany, fenoménu FOMO, sextingu či online pornografie a tomu, jak s dospívajícími o těchto tématech mluvit.

Medailonky lektorek si můžete prohlédnout zde.

Absolventi kurzu obdrží certifikát potvrzující jejich účast.


CENA KURZU PRO JEDNOTLIVCE

Základní kurz + publikace* - 2800,- 

Základní kurz + publikace* + rozšiřující modul - 3100,- 

Pouze modul sociální sítě - 500,- 

- počet účastníků minimální - 10, maximální - 18

* publikace = 1x metodika a 1x pracovní sešit
           (pokud již publikace zakoupeny máte, je možné domluvit slevu)

CENA KURZU PRO ORGANIZACI

Základní kurz - 20 000,- 

Základní kurz + rozšiřující modul - 23 000,- 

Pouze modul sociální sítě - 5000,-

- maximální počet účastníků - 25

- v ceně kurzů nejsou zahrnuty publikace 


AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY
na rok 2023

Základní kurz:

 • 3. 2. od 16 hod. teoretická část (online)
 • 4. 2. od 9:30 hod. praktická část (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11, Kupeckého 576)
 • 23. 3. od 17 hod. zavádění do praxe (online)

Rozšiřující modul:

 •  22. 2. od 16 hod. sociální sítě (online)

Základní kurz:

 • 17. 2. od 16 hod. teoretická část (online)
 • 18. 2. od 9:30 hod. praktická část (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11, Kupeckého 576)
 • 23. 3. od 17 hod. zavádění do praxe (online)

Rozšiřující modul:

 • 22. 2. od 16 hod. sociální sítě (online)

Základní kurz:

 • 3. 3. od 16 hod. teoretická část (online)
 • 4. 3. od 9:30 hod. praktická část (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11, Kupeckého 576)
 • 20. 4. od 17 hod. zavádění do praxe (online)

Rozšiřující modul:

 • 15. 3. od 16 hod. sociální sítě (online)

OBJEDNAT KURZ

Odeslaním objednávky vyjadřujete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!